Selecteer een pagina

NBD bebording

Inventarisatie NBd- en ANWB-bebording

In Nederland zorgt de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) voor uniforme bewegwijzering op alle openbare wegen. Uniformiteit in bebording geeft de weggebruiker duidelijkheid. Bovendien zorgt samenhang in de bewegwijzering voor een goede doorstroom van het verkeer en bevordert het de verkeersveiligheid. In de database van de NBd zijn alle bestaande en nieuw te plaatsen borden opgenomen. Ook wordt in deze database bijgehouden of een bord aan vervanging toe is.

Inventarisatie NBd- en ANWB-bebording

Als wegbeheerder bent u verantwoordelijk voor het correct bijhouden van uw bordenbestand. Een complexe en tijdrovende klus! ErGIS neemt u dit werk graag uit handen. In ons digitale beheersysteem kunnen wij exact voor u in kaart brengen welk bord op welke locatie staat, met de daarbij behorende kerngegevens van het bord. Desgewenst kunnen de gegevens automatisch worden doorgegeven aan de NBd-database. Zo heeft u er geen omkijken meer naar!

Advies

Een correcte inventarisatie van NBd- en ANWB-bebording is essentieel; de borden hebben immers een aantal belangrijke functies. Een adequate bewegwijzering leidt het verkeer op een heldere manier naar de juiste bestemming. Soms is er echter in de loop der jaren een wildgroei aan borden ontstaan. In andere gevallen kan uit de inventarisatie blijken dat er bepaalde borden ontbreken. Wilt u advies over mogelijke verbeteringen? Onze verkeerskundig adviseurs staat graag voor u klaar.

Bordontwerp

Mogelijk volgt uit het advies dat er aanpassingen nodig zijn in het ontwerp van een of meerdere borden. Ook het opstellen van nieuwe of aangepaste bordontwerpen, uiteraard conform de richtlijnen van het CROW, kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Een bordontwerp bevat onder meer getailleerde informatie over de opschriften en/of symbolen, de afstands- en kilometeraanduidingen, routenummers, te gebruiken kleuren en lettergrootte. Aangevuld met een voorstel over de constructie, de hoogte van het bord ten opzichte van het maaiveld en de globale standplaats.

 

Bewegwijzeringsplannen

Indien gewenst kunnen wij ook een bewegwijzeringsplan voor u opstellen. Een bewegwijzeringsplan bestaat uit alle tekeningen van wegaansluitingen met alle nieuwe of aangepaste bordontwerpen. Het plan houdt niet alleen rekening met het ontwerp van de weg, maar ook met de wegcategorie en de concrete situatie ter plaatse. Op die manier kunnen weggebruikers hun bestemming snel en veilig bereiken.

 

Meer informatie

Wilt u weten over hoe wij u de inventarisatie van NBd- en ANWB-bebording uit handen kunnen nemen? Neem dan contact met ons op. Onze verkeerskundig adviseurs staan u graag te woord!