Selecteer een pagina

Uw buitenruimte digitaal in kaart

Inzicht in vandaag, verbetering vanaf morgen.

Uw data overal beschikbaar

Voor een leefbare en functionele woon- en werkomgeving is efficiënt beheer en onderhoud van de openbare ruimte noodzakelijk. Dit brengt vaak complexe vraagstukken en keuzes met zich mee. Om hierop in te kunnen spelen, heeft u actuele informatie over alle elementen in de buitenruimte nodig. Een gedegen inzicht vormt de basis voor een efficiënt beheerproces. Beheer en onderhoud bepalen wat een object gedurende zijn functionele levensduur kost. De initiële aanlegkosten zijn een eenmalige kostenpost, maar beheer- en onderhoudskosten komen jarenlang terug. Daarom is het belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen de eenmalige investeringskosten bij aanleg en de te verwachten beheer- en onderhoudskosten in de daaropvolgende jaren.

ErGIS is gespecialiseerd in de volgende stappen:
1. Initiële aanleg;
2. Beheer & onderhoud (regulier/planmatig);
3. Nut & noodzaak bestaand gebied.

ErGIS biedt het benodigde inzicht. Met behulp van onze data verzameltool GeoVisia brengt ErGIS gedetailleerde beheerinformatie van de buitenruimte digitaal in kaart (inspectie/inventarisatie).

Compatibel met alle beheersystemen

Beschikbare data in uw beheersysteem kan eenvoudig naar GeoVisia worden geëxporteerd. Onze kaartlagen bevatten vlakken, lijnen en punten uit de buitenruimte, die snel en nauwkeurig worden vastgelegd en opgeslagen in een logboek. U koopt niet alleen een beheersysteem, maar beheerdata. U heeft volledige controle over de opnamekenmerken.

Met ons inventarisatie- en inspectieprotocol kunt u aangeven wat u wilt weten over de elementen in uw buitenruimte. ErGIS past uw project volledig aan uw wensen aan.

Ontdek een verbeterde verkeerskundige aanpak voor inzicht en verbetering in uw gemeente.

Optimale inventarisatie en uitvoering

Verkeerskundig advies

Advies over verkeersborden, wegmarkering, combinaties, weginrichting en parkeerbeheer.

Inspectie

Het uitvoeren van de inspectie in de buitenruimte volgens de CROW richtlijnen.

Sanering

Saneringsadvies over verkeersborden.

Veilige verkeerssituaties

Het juridisch sluitend maken van verkeerssituaties met behulp van verkeersborden.

Verkeersbesluiten

Het toetsen, opstellen of intrekken van verkeersbesluiten.

Bebordingsplannen

Het opstellen van bebordingsplannen van permanente of tijdelijke bebording.

Metingen

Metingen van de verkeersintensiteit of parkeerdrukonderzoek.

Toeristische bewegwijzering

Advies over toeristische bewegwijzering inclusief ontwerp.

Schoolzones

De veilige inrichting van schoolzones.

Fietspaden

Advies m.b.t. het veilig vormgeven van palen op fietspaden.

Meer over ErGIS

Wat wij doen is op een optimale manier beheer, data en GIS/GEO-informatie combineren. Wij leveren baanbrekende oplossingen voor het efficiënt verzamelen, organiseren, adviseren en beschikbaar stellen van data en GIS/GEO-informatie uit de buitenruimte.

Erwin van Dalen

Erwin van Dalen

Algemeen Directeur

Ralph Sevenstern

Ralph Sevenstern

GIS Specialist

Floyd Hein

Floyd Hein

GIS Medewerker

Sebastiaan van den Berg

Sebastiaan van den Berg

Hoofdinspecteur

Paul Hein

Paul Hein

Verkeerskundig Adviseur

Onze partners

Testimonials

“Dankzij ErGIS hebben we nu een uitstekend inzicht in de status van ons beheerproces. De her-inspecties hebben ons geholpen om de verkeersveiligheid in de openbare ruimte te waarborgen. Een geweldig totaalconcept dat ons veel tijd en moeite bespaart!” 
Mark Jansen
“ErGIS heeft ons geholpen om onze GIS-informatie efficiënt te beheren en up-to-date te houden. De mogelijkheid om gegevens te koppelen aan specifieke coördinaten was precies wat we nodig hadden. Een betrouwbare partner voor onze data-behoeften!”
Sarah Dijkgraven
“Het data systeem van ErGIS heeft ons veel flexibiliteit geboden bij het beheren en koppelen van data aan objecten in de buitenruimte. De duidelijke levering van gegevens en hun goede klantenservice hebben ons overtuigd om lange termijn partners te worden. Bedankt, ErGIS!”
Peter Smit
“We zijn onder de indruk van de expertise van ErGIS in het inventariseren van onze buitenruimte. Het op maat gemaakte advies en de uitstekende service hebben ervoor gezorgd dat de sanering vlot verliep. Ze denken echt met je mee en leveren kwaliteit!”
Rob de Boer

FAQ

Welke software gebruikt ErGIS?

ErGIS maakt gebruik van een open systeem genaamd GeoVisia – Data Quint. Dit systeem biedt veel vrijheid om de juiste hoeveelheid data aan een X & Y Coördinaat te koppelen. Bij ErGIS kunnen we in verschillende uitwisselformaten leveren, zodat het in uw systeem ingelezen kan worden. We bieden ook de mogelijkheid om uw data up-to-date te houden door actieve mutaties of periodieke her-inspecties.

Voor wie is ErGIS?

Met ons GIS-programma kunnen gemeenten eenvoudig de (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie opslaan, beheren, bewerken, analyseren, integreren en presenteren.

ErGIS gaat verder dan dat. Wij helpen ook bij het inventariseren en inspecteren van verkeersbordpalen, verkeersborden, straatnaamborden en wegmarkeringen. Ons verkeerskundig advies helpt gemeenten om de huidige inrichting te optimaliseren en te voldoen aan wet- en regelgeving.

Wij helpen besparen op onderhoudskosten voor de buitenruimte met onze saneringsvoorstellen. Zo ontdekken wij onnodige of overbodige verkeersbordpalen en verkeersborden, en creëeren we samen een efficiëntere infrastructuur.

Hoe werkt het onderhoudsprogramma?

Gedurende de jaren hebben we veel kennis vergaard op het gebied van datasetontwerp, waardoor we u kunnen adviseren en actief kunnen meedenken bij de opbouw van digitale formulieren. ErGIS kan vanaf nul inventariseren of we kunnen gebruikmaken van uw bestaande kaartlagen en deze naar uw wensen aanpassen.

Na onze inventarisatie en inspectie heeft u een gedetailleerd overzicht van de staat van uw verkeersborden, wegmarkering en andere assets in de buitenruimte. U krijgt inzicht in zaken zoals leeftijd, staat en reflectieklasse, waardoor u uw areaal effectiever kunt beheren.

Met deze gegevens kunt u op basis van het productiejaar van uw verkeersborden bepalen wanneer vervanging nodig is. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP) om het onderhoud van uw areaal vooraf te plannen. Zo maakt u optimaal gebruik van uw onderhoudsbudget en voorkomt u onnodige (dure) haastklussen.

Uit onze inventarisaties blijkt vaak dat gemiddeld meer dan 15% van de bestaande bebording verwijderd kan worden, waardoor u aanzienlijk bespaart op toekomstig onderhoud.

Het tijdig vervangen van verkeersborden is van essentieel belang omdat fabrikanten de reflectieklasse slechts tot een bepaalde levensduur kunnen garanderen. Als beheerder bent u verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van de borden. Uitstel van onderhoud/vervanging vergroot het risico op aansprakelijkheid voor een onveilige situatie.

Daarnaast biedt onze data de mogelijkheid voor een projectmatige aanpak. U kunt bijvoorbeeld een specifieke wijk of kern als project aanpakken en deze volledig op orde brengen. Ook kunt u thematische projecten opzetten, waarbij u zich richt op bebording met betrekking tot bepaalde onderwerpen (zoals parkeren, fietsen, eenrichtingsverkeer, etc.).

Ons zusterbedrijf Via van Dalen BV is een ervaren verkeerskundig totaaldienstverlener met een montagedienst en expertise in dergelijke verkeersgerelateerde zaken, die uw datagegevens kunnen omvormen naar tastbare producten.

Met deze samenwerking kunnen we een totaalconcept aanbieden dat zorgt voor het optimale inzicht in de beheerstatus en de borging van verkeersveiligheid in de openbare ruimte.

Hoe verloopt een inspectie?

Inventarisatie en inspectie zijn verplichtingen van de wegbeheerder.

Als wegbeheerder bent u verplicht om objectgegevens te registreren volgens de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Een nauwkeurige inventarisatie van uw straatmeubilair is daarom van groot belang.

ErGIS is de gespecialiseerde partner voor inventarisaties en inspecties van elementen in uw buitenruimte. Onze ervaren inspecteurs kunnen vrijwel elke inventarisatie uitvoeren, zoals verhardingen, verkeersborden, straatnaamborden, verlichting, bewegwijzeringsborden en meer.

Onze werkwijze omvat het registreren van basisinformatie, zoals locatie (BGT-proof, tot op 30 cm nauwkeurig via GPS), type, afmetingen, kleur, bouwjaar, enz.

Ons doel is om de openbare ruimte overzichtelijker, veiliger en kostenefficiënter te maken. We verwijderen onnodige bebording en nemen ontbrekende bebording mee in onze adviezen. Zo streven we naar een beter beheer van de openbare ruimte.

Verkeers- en straatnaamborden

Veiligheid op de weg begint met goed zichtbare wegmarkering. Maar wees alert, wegmarkering slijt! Wacht daarom niet te lang met onderhoud.

ErGIS is de specialist in wegmarkeringinspectie. Wij brengen in kaart waar en wanneer wegmarkering vernieuwing nodig heeft. Met jarenlange ervaring inspecteren we de status, figuratie, locatie, verkeersintensiteit en garantieduur van het materiaal. Zo weet u precies wanneer en waar onderhoud nodig is.

Bij onze inspectie hoort standaard een verkeerskundige analyse. Ontbrekende of overbodige verkeersborden worden duidelijk geïdentificeerd, waardoor u een helder saneringsplan kunt opstellen.

Onze verkeerskundige inspectie omvat niet alleen verkeers- en straatnaamborden, maar ook openbare verlichting, fietspadpalen, pleinbanken, afvalbakken, afzetpalen, bewegwijzering, wegmarkering en verkeerszuilen. Zo weet u precies waar u aan toe bent!

NBD bebording

Inventarisatie NBd- en ANWB-bebording

De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) zorgt voor uniforme bewegwijzering op openbare wegen in Nederland, wat duidelijkheid biedt aan weggebruikers en de verkeersveiligheid bevordert. In de NBd-database staan alle bestaande en toekomstige borden, inclusief informatie over vervanging.

ErGIS neemt u graag het complexe en tijdrovende werk van het bijhouden van uw bordenbestand uit handen. Met ons digitale beheersysteem brengen we nauwkeurig in kaart waar elk bord zich bevindt en de bijbehorende gegevens. Indien gewenst, kunnen de gegevens automatisch worden doorgegeven aan de NBd-database, waardoor u er geen omkijken naar heeft.

Advies en Bordontwerp

Een correcte inventarisatie van NBd- en ANWB-bebording is essentieel vanwege de belangrijke functies van de borden. Onze verkeerskundig adviseurs staan klaar om u te adviseren over mogelijke verbeteringen. Indien nodig passen we het ontwerp van één of meerdere borden aan, volgens de richtlijnen van het CROW. Ons bordontwerp omvat gedetailleerde informatie over opschriften, symbolen, afstands- en kilometeraanduidingen, kleurgebruik en lettergrootte, evenals voorstellen over de constructie en hoogte van het bord.

Bewegwijzeringsplannen

Desgewenst stellen we een bewegwijzeringsplan op dat alle tekeningen van wegaansluitingen omvat, inclusief nieuwe of aangepaste bordontwerpen. Dit plan houdt rekening met de wegcategorie en de situatie ter plaatse, zodat weggebruikers snel en veilig hun bestemming kunnen bereiken.

Fietspadpalen

Bij fietspadpalen geven wij u inzicht in gevaarlijke situaties.

Paaltjes en obstakels op fietspaden kunnen gevaarlijk zijn voor weggebruikers. De zichtbaarheid van deze objecten is cruciaal om aanrijdingen te voorkomen.

Wij adviseren u graag over de noodzaak en het nut van fietspadpalen en andere objecten op uw fietspaden.

Openbare verlichting

Een goed beheer van de openbare verlichting begint met het kennen van de locaties van uw lichtmasten. ErGIS heeft jarenlange ervaring in het inventariseren van de openbare verlichting. Onze vakbekwame medewerkers brengen alle relevante gegevens van elke lichtmast overzichtelijk in kaart.

Met behulp van GPS-apparatuur zorgen we voor de meest nauwkeurige inmeting van de lichtmasten. Elke lichtmast krijgt een eigen unieke code, waardoor communicatie helder en eenduidig verloopt.

Alle gegevens worden verzameld in een database die naadloos aansluit bij uw wensen en eisen. Zo heeft u altijd up-to-date informatie over uw lichtmastbestand, die u kunt gebruiken in uw beheerpakket en andere GEO-gerelateerde systemen. 

Straatmeubilair

Inventarisatie Straatmeubilair – Inzicht voor beheer en BGT

Weet u waar al het straatmeubilair zich bevindt en in welke staat het verkeert? Beheertekeningen komen niet altijd overeen met de werkelijkheid, maar inzicht in de locatie en conditie van uw straatmeubilair is essentieel voor een goed beheerplan of bestek.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Vanaf 2020 moeten alle elementen van straatmeubilair volledig geregistreerd zijn in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Een nauwkeurige inventarisatie van uw straatmeubilair is daarom van groot belang.

Paspoorten voor straatmeubilair

Onze ervaren inspecteurs van Via van Dalen nemen deze taak graag van u over. Met GPS-coördinaten brengen zij het aantal en de typen straatmeubilair in de openbare ruimte in kaart. Ze analyseren en registreren uitgebreid de technische staat van de objecten en maken voor elk element een paspoort met gedetailleerde informatie. De gegevens worden digitaal opgeslagen en kunnen direct aan de BGT worden geleverd, waardoor u goed voorbereid bent op de toekomst.

Na de inventarisatie

Onze service stopt niet na het in kaart brengen van de objecten. Onze verkeerskundig adviseurs onderzoeken of alle verkeersborden op de juiste plek staan, of er verouderde of ontbrekende borden zijn en of er borden kunnen worden gesaneerd. Gemiddeld kan 15 tot 20% worden gesaneerd. U ontvangt een compleet en up-to-date overzicht, volledig volgens de wettelijke richtlijnen. Zo weet u precies welk onderhoud nodig is en welke aanpassingen geadviseerd worden. Met een volledig sanerings- en opleverrapport kunt u adequaat handelen en verrassingen voorkomen tijdens beheer of uitvoering.

Een veilige en efficiënte inrichting van uw buitenruimte met ErGIS

Plan vrijblijvend een afspraak in.

ErGIS BV

Bramenberg 22
3755 BZ Eemnes
035-3038480