We maken gebruik van diverse beheersystemen om de data uit de openbare ruimte te verwerken. Hierbij hebben we onze eigen module voor verkeersborden ontwikkeld en geïntegreerd in GeoVisia.

Deze module wordt veelvuldig gebruikt om data te verkrijgen die voldoet aan de richtlijnen van CROW en BABW-RVV 1990. Ons online beheersysteem is volledig afgestemd op ons inventarisatie- en inspectieprotocol. Dit stelt onze opdrachtgevers in staat om te kiezen welke informatie zij willen verkrijgen over objecten in de openbare ruimte. Op basis van hun keuze gaan onze inspecteurs vervolgens aan de slag.

Met ons advies- en digitaliseringsproces brengen we uw weg- en straatmeubilair in kaart, zodat u een compleet overzicht heeft van de objecten in de openbare ruimte. Ons doel is om uw beheerprocessen efficiënt uit te voeren.