Selecteer een pagina

inspectie

Wegbeheerder verplichtingen

Vanuit de BGT (de basisregistratie grootschalige topografie) zijn wegbeheerders verplicht de objectgegevens te registreren. Een correcte inventarisatie van uw straatmeubilair is dus van groot belang.

Ergis is de aangewezen specialist voor het verzorgen van inventarisaties en inspecties van elementen in uw buitenruimte. Onze inspecteurs hebben ruime kennis en ervaring in huis en kunnen vrijwel elke denkbare inventarisatie uitvoeren. Hier valt te denken aan:

  • Verhardingen
  • Flespalen
  • Verkeersborden
  • Straatnaamborden
  • Verlichting
  • Scheepvaartborden
  • Bewegwijzeringsborden
  • Wegmarkering
  • Straatmeubilair

Werkwijze

Van deze elementen nemen wij eerst de basis informatie op zoals de locatie van het element (‘BGT* proof’, tot op 30 cm nauwkeurig o.b.v. GPS plaatsbepaling), het type, lengte, hoogte, breedte, kleur, bouwjaar, etc.

Hier houdt onze dienstverlening echter niet op. ErGIS heeft zich als verkeerskundig adviesbureau gespecialiseerd in het analyseren van de ingewonnen data en geeft praktische adviezen over noodzakelijke of optionele aanpassingen in de openbare ruimte.

Doel

Ons doel is om de openbare ruimte overzichtelijker en veiliger in te richten en deze goedkoper te beheren te maken. Dit bereiken wij door onnodige bebording zoveel mogelijk te verwijderen en door ontbrekende bebording in onze adviezen mee te nemen.

*BGT, basisregistratie grootschalige topografie

 

Verkeers- en straatnaamborden

 

 

Inspectie wegmarkering