Selecteer een pagina

T: 035-642 12 04

E: info@ergis.nl

Ik ben een bevlogen en gepassioneerd Financieel & Commercieel Directeur van Via van Dalen BV en ErGIS B.V.

Mijn achtergrond is risicomanagement, reorganisatie management en communicatie. Werken met en voor mensen is mijn kracht.

De expertise van ErGIS is;

 • BGT proof in kaart brengen van alle bovengrondse objecten in de openbare ruimte /GBI met GeoVisia.
 • Verkeerskundig advies in de planmatige (beleids) aanpak van (onveilige) verkeers- en probleemsituaties binnen gemeenten, provincies, waterschappen, natuur- en recreatiegebieden.

Inventarisatie, inspectie en advies objecten zijn zoal;

 • verkeersborden, straatnaamborden en dragers
 • fietspadpalen / afzetpalen
 • wegmarkering
 • prullenbakken / plein of parkbankjes
 • lichtmasten
 • verkeersspiegels
 • ANWB bebording
 • Nbd bebording
 • fietsbewegwijzering

ErGIS is al jaren onderdeel van Via van Dalen BV en heeft sinds 2017 officieel vorm gekregen als zelfstandig rechtspersoon, het Verkeerskundig Adviesbureau.

Via van Dalen zorgt voor het beheer, onderhoud en nieuwe aanleg van wegmeubilair en straatmeubilair voor gemeenten, provincies, waterschappen en natuur- en recreatiegebieden.

Het werkgebied beslaat geheel Nederland, gecoördineerd vanuit het midden van ons land.

Mijn persoonlijk advies is:

Behoud de regie en geef de zorg uit handen.