Selecteer een pagina

Verkeersbesluiten

Voor het plaatsen of verwijderen van diverse verkeersborden, verkeerstekens of fysieke beperkingen voor het wegverkeer is een verkeersbesluit nodig (artikel 15 Wegenverkeerswet 1994). Ergis heeft ruime ervaring met het opstellen van een verkeersbesluit en de voorbereiding die hiervoor nodig is.

Wij kunnen u gedurende delen of het gehele proces van het tot stand komen van een verkeersbesluit bijstaan. Vanaf het eerste overleg met belanghebbenden, afstemming met adviseurs van de politie, het opstellen van de teksten, het uitwerken van tekeningen e.d. en het uitleggen/verdedigen van een besluit bij een bezwarencommissie, het behoort allemaal tot onze dienstverlening.

Elk verkeersbesluit kent een voor- en een natraject. Aan de voorkant moeten overleggen plaatsvinden en ontwerpen, bebordingsplannen en de nodige memo’s worden opgesteld. Aan de achterkant kunt u te maken krijgen met zienswijzen, bezwaren en eventuele rechtszaken. Het een heeft met het ander te maken. Wordt er bijvoorbeeld een onzorgvuldig geformuleerd verkeersbesluit opgesteld, dan kunnen in het natraject bezwaren en langlopende procedures volgen. Of wordt in het voortraject een verkeerd bebordingsplan gemaakt en in uitvoering gebracht, dan kunt u later weer aan de slag om de boel te herstellen. Twee voorbeelden van situaties die u onnodig veel tijd, energie en geld kosten. Gelukkig kan het ook anders.

Verkeersbesluiten opstellen en intrekken

Een zorgvuldige werkwijze in het voortraject en bij het opstellen van verkeersbesluiten kan u dus veel tijd en geld besparen. Onze verkeerskundigen ondersteunen u hier graag bij. Niet alleen helpen zij u met het ontwerpen van gedegen en goed onderbouwde verkeersbesluiten, ook het intrekken van verkeersbesluiten kunt u met een gerust hart aan de specialisten van ErGIS overlaten. Bovendien stellen zij ook graag het juiste bebordingsplan voor u op. Zo laat u niets aan het toeval over!

Ontzorgen is het toverwoord

Met onze adviesrol bij het maken van verkeersbesluiten of het intrekken ervan, streven wij ernaar om u zoveel mogelijk te ontzorgen. Veel opdrachtgevers geven aan dat zij het intrekken, opzoeken en opstellen van verkeersbesluiten een vervelende en tijdrovende klus vinden. Wij zien dat anders! Onze verkeerskundigen nemen dit werk dan ook graag voor u uit handen. Dit scheelt u niet alleen veel geld, u kunt uw kostbare tijd ook nog eens aan veel ‘leukere’ werkzaamheden besteden. Een win-winsituatie dus!