Selecteer een pagina

Saneringsvoorstellen verkeersborden

Een wildgroei aan verkeersborden kan leiden tot onduidelijkheid bij weggebruikers. Om de verkeersveiligheid te bevorderen besluiten gemeenten dan ook steeds vaker om overbodige verkeersborden te verwijderen. In de meeste gevallen kunnen verkeersborden echter niet zonder meer worden weggehaald. Waar moet u rekening mee houden als u overgaat tot sanering van verkeersborden?

Saneringsvoorstellen: ErGIS regelt het voor u!

Wanneer u overweegt een verkeersbord te verwijderen, is het van belang om van tevoren te kijken of het desbetreffende verkeersbord een bepaalde functie of toegevoegde waarde heeft. Hiervoor is kennis nodig van de verschillende toepassings- en saneringsmogelijkheden. Kennis waarover onze verkeerskundig specialisten en verkeerskundigen in ruime mate beschikken! Op basis van een gedegen verkeerskundige inspectie kunnen zij advies uitbrengen over de hoeveelheid te saneren verkeersborden.

Weghalen van verkeersborden betekent ook bijplaatsen!

Alleen het saneren van verkeersborden is in veel gevallen niet mogelijk. Vaak wordt een situatie met het terugplaatsen van enkele (andere) borden en/of wegmarkering weer juridisch sluitend. Desondanks kan zeker 15 tot 20% van het bordenbestand worden gesaneerd, zo leert onze ervaring binnen veel gemeenten. Gemiddeld ligt het percentage bij te plaatsen bebording tussen de 6 en 8%.

Wijkgericht werken

Veel gemeenten kiezen voor wijkgericht werken en weten na de inventarisatie en verkeerskundige inspectie per wijk hoeveel procent er kan worden gesaneerd en wat het kost om de wijk op niveau te brengen (observaties op basis van CROW beeldlatten). Bij wijkgericht werken wordt tevens duidelijk wat er allemaal speelt in de openbare ruimte en waarvoor een passend beleid kan worden geschreven.

Verkeersbesluiten schrijven, toetsen of intrekken

Bij het weghalen van verkeersborden komt het intrekken van de verkeersbesluiten om de hoek kijken. Voor velen geen favoriete klus! ErGIS bekijkt dit anders en wij nemen u dit werk dan ook graag uit handen. Wij toetsen verkeersbesluiten, trekken ze in of schrijven ze!

Meer informatie voer saneringsvoorstellen voor verkeersborden

Bent u benieuwd op welke manier wij u van dienst kunnen zijn bij het maken van saneringsvoorstellen? Neem dan snel contact met ons op. Onze verkeerskundigen en verkeerskundig adviseurs staan graag voor u klaar.