Selecteer een pagina

Parkeren

Parkeren is voor veel gemeenten een hot item. Te veel parkeerplaatsen zorgt niet alleen zonde van de soms kostbare grond, de onnodige verstening leidt tot een verminderde kwaliteit van uw buitenruimte en lokt het onnodig lang stallen van voertuigen, aanhangers en andere zaken uit.

Een tekort aan parkeergelegenheid kan weer zorgen voor spanningen tussen verschillende groepen gebruikers en foutparkeerders kunnen zorgen voor een verminderde bereikbaarheid van straten voor de hulpdiensten. Ook de afstand tot een parkeergelegenheid is maatgevend voor het gebruik hiervan.

Naarmate de afstand tussen parkeerplaats en bestemming groter wordt zal er minder of zelfs geen gebruik van worden gemaakt. Het is daarom belangrijk om een gezonde balans tussen vraag en aanbod te zoeken, zonder daarbij de omgeving uit het oog te verliezen.

Ergis kan u adviseren over diverse aspecten rondom parkeren. Van parkeerdruk onderzoek, het ontwerpen van parkeerterreinen tot het maken en uitvoeren van een parkeerbeleidsplan; wij helpen u verder.