Selecteer een pagina

Openbare Verlichting

Weet u welke lichtmasten op welke locatie staan? Inzicht in uw lichtmastbestand is belangrijk: kennis van de huidige situatie vormt immers de basis voor een goed beheer van de openbare verlichting. Een goede inventarisatie van de openbare verlichting houdt niet op bij het opnemen en in kaart brengen van alle aanwezige lichtmasten. Ook het actief beheren van de informatie – op korte en lange termijn – is onderdeel van dat proces.

ErGIS heeft jarenlange ervaring met het inventariseren van de openbare verlichting. Bij de inventarisatie brengen onze vakbekwame medewerkers de actuele informatie overzichtelijk in kaart. Van elke lichtmast worden alle belangrijke gegevens vastgelegd. Welke zaken voor u relevant zijn, is afhankelijk van het doel dat u voor ogen hebt. Na de inventarisatie zorgen wij ervoor dat de informatie in uw beheerpakket kan worden geïmplementeerd. Ook dragen we zorg voor een kwaliteitsborging, zodat het beheer van de gegevens in uw dagelijkse processen kan worden opgenomen.

Inmeten met GPS-apparatuur

Voor het inmeten van de lichtmasten maken wij gebruik van GPS-apparatuur. Hiermee bent u verzekerd van de meest nauwkeurige methode en kunt u het lichtmastbestand tevens gebruiken voor GEO-gerelateerde systemen, waaronder GIS-pakketten en navigatiesystemen.

Eigen code

Bij de inventarisatie krijgt elke lichtmast een unieke code. Dit is in de meeste gevallen een sticker waarop een combinatie van de straatnaam en mastnummer vermeld staat. De code staat garant voor een heldere en eenduidige communicatie.

Database samenstellen

Alle geïnventariseerde lichtmasten worden opgenomen in een database. Of het nu gaat om een bestaande database waaraan enkele lichtmasten worden toegevoegd, of om een compleet nieuwe database die wij voor u aanleveren: uw wensen en eisen vormen altijd het uitgangspunt!