Selecteer een pagina

Fietspadpalen

Inzicht bij elke gevaarlijke situatie

Paaltjes en andere obstakels in een fietspad kunnen een gevaar vormen voor de weggebruiker. Met name de zichtbaarheid van een object in een fietspad is van belang om aanrijdingen te voorkomen.

Wij kunnen u adviseren over nut en noodzaak van fietspadpalen en andere objecten op uw fietspaden.

Wij werken volgens de aanbevelingen die het CROW Fietsberaad heeft opgesteld. Dit betekent dat er eerst kritisch gekeken wordt naar nut en noodzaak van de paal.

Daar waar palen nodig blijven, adviseren wij over een veilige inrichting inclusief advies over materiaalgebruik.