T: 035-642 12 04

E: info@ergis.nl

Rien Rasink

“The best way of learning about anything is bij doing”

Samen met de omgevingspartijen streven naar een duidelijker en verkeersveilige buitenruimte. Op elke hoek in de openbare ruimte staat wel een verkeers- of straatnaambord.

Veel verkeersborden zijn niet meer van toepassing (overbodig), zijn tegenstrijdig met andere verkeersborden of geeft een onduidelijk beeld. Wanneer de buitenruimte in kaart wordt gebracht is zichtbaar dat veel verkeersborden gesaneerd kunnen worden en/of dat er veel borden verouderd zijn.

Als project coördinator streef ik om bij zo veel mogelijk gemeenten de buitenruimte digitaal in kaart te brengen om daarna de gewenste maatregelen te realiseren waardoor het verkeer veiliger en duidelijker wordt. Door gebruik van digitale systeem brengt dit een innovatieve oplossing om de buitenruimte op te schonen en te onderhouden.

In mijn vrije tijd zit ik graag op de fiets en staat voetbal ook elke week wel op mijn lijstje. Naast sporten leer ik graag andere culturen en reis ik zoveel mogelijk naar verschillende landen.